By admin /

Бу хабар Асадбекнинг зулмат босиб ётган багрига янги ханжар булиб санчилди. Уларнинг иш услубини узингиз хам яхши биласиз: У ёкка ит кирмаган, мурдаларни икки оёкли жонзот кислотада куйдириб ташлаган. У яхши спортчи эди. Маматбей шунда х,ам талвасага тушмади. Бунака гузал халкаро куриклар голиби, машкур кушикчи йигит турганда заргарни танлашига х. Бир соатда ё бир кунда битадиган ишми шу?

Добавил: Voramar
Размер: 24.62 Mb
Скачали: 34785
Формат: ZIP архив

Bunday noxush holatdan chiqishning birdan bir chorasi — uyga borish edi. Уйга кирайлик, — деди.

Бир соатда ё бир китоюлари битадиган ишми шу? Стол четидаги ун икки варакли дафтарлар туплами диккатини олиб, устозига савол назари билан каради. Асадбек отасининг касосини олиш учун яшамай, отасига яхши ном, яхши дуо келадиган ишларни килгани хайрлирок эди.

Эрини икки кун кутди.

Х,акикатни ургана туриб уч максад кузда тутилади: Лекин у менинг онам! Agar hozir telefon qilmasa, ahdidan qaytib qolishi mumkin edi. Лекин энди бундан нима фойда? Итнинг вафодорлигидан таъсирланган лондонликлар итларнинг кабристонга киришига рухсат беришибди.

  ТАТЬЯНА СЛОТИНА ПРАЗДНИК ПОСЛУШАНИЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Зиё истаган қалблар учун!

Майли кейинги сафар олиб келаман. Худодан яширмаганни сиздан яширмайман Стол усти хар доим батартиб булгучи эди, когозларнинг ёйилиб ётиши, ёндафтарларнинг бетартиб сочилиши Зох,идни ажаблантирди. Тугри, четга жунавориш мен учун кийин эмас.

Кизини угирлаганлар шах,арни остин-устун килиб ташлашини кутишгандир. Chunki, shu hol yuz berishini istab, Xudoga necha bor munojot etdi. Жамшид билан келишиб, унинг изига одам куясанлар: Яна хам Аллох билгувчидар!

Tohir Malik — Vikipediya

Илёсов билан китоблчри х,акда бир марта гаплашган булса хам, Зох,ид нима учундир уни куп эслайди. Лекин бир каталакни талашиб ётаверишади. Olti yil umrini havoga sovurdi. Зайнаб идишларни ювиб, телевизор томоша килгани утирганда чирок учди. Хато куриниб туради, киши уни дарров пайкайди, хакикат эса пинх,она -яширинган булади ва уни хар ким хам топавермайди. Депутатларинг масала талашиб, муштлашиб кетай дейишяпти-ку?

тохир малик китоблари скачать

Суянчикка суяниб, кузларини юмди. Эски юк машинасини эплаб тузатиб олиб, хизматни беминнат бажариб юриб эди.

Х,акикат излаш вактичоглик билан эмас, х,аяжон ва ташвишлар билан угади. Иккитасини уйингга олиб борасан.

  РАДА РАЙ А ЛЮБОВЬ ОНА НЕ СПРОСИТСЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Odamiylik mulki. Tohir Malik

Милициядаги дустларимиз Илёсбекни дусти Козимбек улдириб, яшириниб юрибди, деган гумонни маркам ушлаб олишган, бошка шубх,а-ю, фикрга урин колдиришмаган. Log in or sign up to add a comment.

Бошини ойнакка тираб олган: Млаик ulagich kitob javonining panasida, Latifaning shundaygina yon tomonida edi.

Аксинча, зарда бор эди. Милисахонангда бу мавзуда фикр юритадиган хамсух,батинг йувдир?